wpc2b98552.png

mr Erik Lolcama | advocaat | Koninginnegracht 66 Den Haag | tel. +31 (0)70-3459486

 

Advocatenkantoor Lolcama
 

mr Erik Lolcama

advocaat  
te ‘s-Gravenhage

wp4eb999fb_0f.jpg

Uurtarieven

 

Het basisuurtarief van mr Lolcama is € 175,= (inclusief BTW) voor particulieren en € 190,= (exclusief BTW ) voor bedrijven.

In voorkomend geval zal rekening  gehouden met tariefverhogende factoren zoals (bijvoorbeeld) zaken met een groot financieel belang en/of grote spoed maar ook nadrukkelijk met tariefverlagende factoren zoals een gering belang of geringe draagkracht.